Oprogramowanie

Funkcjonalne oprogramowanieTworzymy oprogramowanie bazodanowe na potrzeby firm.

Staramy się rozszerzać funkcjonalności obecnego oprogramowania, które już od dawna funkcjonuje o nowe funkcje, których obecnie nie dostarcza.

Operując jedynie na bazach danych możemy zaproponować mechanizmy pozwalające zautomatyzować procesy biznesowe firmy, a integrując poszczególne systemy unikamy błędów spowodowanych wielokrotnym wprowadzaniem tych samych danych do systemów, a co za tym idzie zmieszamy nakład pracy.

Integrując systemy staramy się nie ingerować w strukturę baz danych już istniejących systemów (komercyjnych).

Oprogramowanie dostarczamy wraz z kodem źródłowym aplikacji, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość rozbudowy programu, bądź modyfikacji warstwy biznesowej.

 

Posiadając duże doświadczenie w obsłudze różnorakich baz danych, oferujemy również:

  • obsługę administracyjną baz danych (instalacja, utrzymanie, backup danych),
  • import/eksport danych pomiędzy różnymi systemami,
  • zabiegi optymalizacyjne (przyśpieszenie działania bazy),
  • analizę poprawności danych w bazie…

Baza danych - MSSQL
Bazy danych, MSSQL, Oracle, T-SQL, PL-SQL, My SQL, PostgreSQL,  SQL.